Ciekawostki

Jak działa firma windykacyjna

Windykacja to proces dochodzenia spłaty zadłużenia przeterminowanego od osoby fizycznej lub firmy. Windykatorem może być firma windykacyjna lub prawnik, który w ramach swojej działalności prowadzi spłatę długu. Sprawdź: Odzyskiwanie długów Bydgoszcz

Jeśli Tobie lub Twojej firmie ktoś zalega z płatnością, możesz skontaktować się z windykatorem, który chce odzyskać należne Ci pieniądze. Sprawdź: Windykacja kujawsko-pomorskie

Windykatorzy to zazwyczaj firmy zewnętrzne, które działają w imieniu innej firmy w celu odzyskania należnego im długu. W niektórych przypadkach firma wykupuje pierwotny dług po znacznie niższych kosztach, próbując odzyskać stary dług.

Windykacja jest bardzo zróżnicowana w zależności od firmy i rodzaju długu. Niektóre firmy zajmują się tylko pewnym rodzajem zadłużenia, takim jak niezapłacone rachunki medyczne lub zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego. Inni mogą pracować tylko ze starszym długiem. Niektóre agencje nie będą pracować z długiem przekraczającym okres przedawnienia, który różni się w zależności branży czy państwa.

Gdy tylko dług jest przeterminowany o kilka miesięcy, firmy windykacyjne mogą go odebrać i podjąć próbę jego odzyskania. Przedział czasowy będzie zależał od firmy windykacyjnej, kwoty zadłużenia i rodzaju zadłużenia. Zanim dług trafi do rąk firmy windykacyjnej, pierwotny wierzyciel może podjąć własną próbę windykacji. Chodzi głównie o powiadomienia o niezapłaconej kwocie. Nie można jednak tego czynić w nieskończoność. W tym momencie dług najlepiej oddać w ręce doświadczonej firmy windykacyjnej.